PATENT

VE FAYDALI MODEL

Buluş Nedir?

Buluş, tarım dâhil sanayideki herhangi bir teknik bir problemin çözümüdür. Günlük hayatta buluş devrim niteliği taşıyan bir yenilik olarak algılansa da gerçekte teknik bir problemin çözümü olan her şey buluş kapsamına girer.

Buluşlar insanların hayatını kolaylaştıran teknik yeniliklerdir. Özellikle sanayi devriminden sonra bilimsel teorilerin pratiğe uygulanması ile teknik yenilikler giderek artmıştır ve günümüzde rekabetin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu gün dünyadaki birçok büyük şirketin temeli buluş ve yenilik yapmaya dayalıdır.

Yapılan yeniliklerin taklit edilmesinin önlenmesi hem buluş yapanın ödüllendirilmesi, hem de taklitçiliğin önlenmesi gereklidir.

 

Patent tescil Nedir?

Patent tescil , genel anlamda teknik yeniliklere verilen bir koruma belgesidir.

Sınai Mülkiyet anlamında patentler; yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar için buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgeleridir.

Patentler teknolojik yeniliklerin üretilmesi, buluşçuların korunması ve bilginin yaygınlaştırılması için elzemdir. Bu gün dünyadaki birçok gelişmiş ülkenin teknolojik olarak önde olmasının bir sebebi de iyi bir patent tescil korumasına sahip olmalarıdır.

Patent koruması için sanıldığının aksine dünyayı yerinden oynatan buluş yapmak gerekmez. Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan herhangi bir yenilik için patent koruması elde edilebilir.

Avrupa Patent Vekilleri Birliğinin (EPI) verilerine göre dünyada yılda 1 milyondan fazla patent başvurusu yapılmaktadır.

 

Patent Alınabilmesi için Aranan Kriterler

Her buluş patent ile koruma altına alınamaz. Bir buluşun patent ile koruma altına alınabilmesi için;

Buluşun yeni olması.

Sanayiye uygulanabilmesi.

Tekniğin bilinen durumunu aşması kriterlerine uygun olması gerekir.

 

Patent tescil ile Korunamayacak Buluş Konuları

Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel metotlar.

Zihni, ticari veya oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.

Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar.

Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan veya hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

 

Patent Çeşitleri

Buluşlar Türkiye’de 3 sistemle korunabilir;

  • İncelemeli Patent Sistemi
  • İncelemesiz Patent Sistemi
  • Faydalı Model

 

İncelemeli Patent Sistemi

Bir araştırma raporuna dayanılarak alınabilen bir belgedir. İncelenerek verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan yirmi yıldır. Bu süre uzatılamaz.

 

İncelemesiz Patent Sistemi

İncelemesiz verilen patentin süresi yedi yıldır. İnceleme talebinin yedi yıllık süre içinde yapılması ile inceleme sonucunda Patent tescil verilmesine kesin olarak karar verilmesi halinde patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan yirmi yıla tamamlanır. İnceleme talebinin, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılmaması halinde Patent tescil hakkı sona erer. Yedi yıllık sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi yapılamaz.

 

Faydalı Model

Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir. Faydalı model belgesi, başvuru tarihinden itibaren on yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, Patent tescil verilmesine oranla, hem zaman hem de maliyet açısından daha elverişlidir.

Patent başvurusu ile koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve belirli süreler boyunca koruma devam etmektedir. Patent başvurusu ülkemizde korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcut olarak çalışmaktadır. İncelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlemesi yapılmamaktadır. Patent başvurusu ile kriterleri yenilik buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliği söz konusu olmaktadır. Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına da yenilik denilmektedir. Patent başvurusu ile her patent ya da faydalı model sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlamaktadır. Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa koruma istenen ülkelere de başvuru yapılması gerektiğini belirtmek gerekmektedir. Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağladığı söylemek mümkün olmaktadır. Patent başvurusu buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup başkalarına devri mümkün olmaktadır. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı bunlara müştereken ait olduğunu söyleyebiliriz.

Patent başvurusu

Patent başvurusu aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana ait olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Patent başvurusu ile patent almak için ilk başvuran kişi aksi sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının sahibi olacağını belirtmek gerekmektedir. Patent başvurusu ile buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu yapmadan bazı hususlara dikkat etmeniz gerekecektir. Bu hususlar ile ilgili detaylı bilgiliyi firmamız olan yöntem patent firmamız ile iletişime geçerek detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerektiğini de ek olarak hatırlatmakta fayda olacağını düşünüyoruz. Ayrıca buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmek gerekir. Buluşunuz için patent başvurusu mu? Faydalı model başvurusu mu yapacağınıza karar vermeniz gerekecektir. Söz konusu kararı verirken kavramlar bölümünde patent ve faydalı model koruması arasındaki farkların özetlendiği tablodaki hususlara dikkat etmeniz yararlı olacağınız belirtmek gerekir.

Patent başvurusu

Başvurunuzu patent vekili aracılığıyla yapıp yapmayacağınıza karar vermeniz gerecektir.

Patent sorgulama ile her patent ya da faydalı model ile ilgili sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlamaktadır.

Patent sorgulama

Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa koruma istenen ülkelere de başvuru yapılması gerektiğini belirtmek gerekmektedir. Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağladığı söylemek mümkün olmaktadır. Patent sorgulama buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup başkalarına devri mümkün olmaktadır. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı bunlara müştereken ait olduğunu söyleyebiliriz. Patent sorgulama aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana ait olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Patent sorgulama ile patent almak için ilk başvuran kişi aksi sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının sahibi olacağını belirtmek gerekmektedir. Patent sorgulama ile buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu yapmadan bazı hususlara dikkat etmeniz gerekecektir. Bu hususlar ile ilgili detaylı bilgiliyi firmamız olan yöntem patent firmamız ile iletişime geçerek detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerektiğini de ek olarak hatırlatmakta fayda olacağını düşünüyoruz. Ayrıca buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmek gerekir. Buluşunuz için patent sorgulama mı? Faydalı model başvurusu mu yapacağınıza karar vermeniz gerekecektir. İşletmeniz ile ilgili kararı verirken patent ve faydalı model koruması arasındaki farkların özetlendiği tablodaki hususlara dikkat etmeniz yararlı olacağınız belirtmek gerekir. Başvurunuzu patent vekili aracılığıyla yapıp yapmayacağınıza karar vermeniz gerecektir. Patent sorgulama ile koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve belirli süreler boyunca koruma devam etmektedir. Patent sorgulama ile ilgili incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcut olarak çalışmaktadır. İnceleme yapılmaksızın araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlemesi yapılmamaktadır.

Patent sorgulama

Patent sorgulama ile kriterleri yenilik buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliği söz konusu olmaktadır. Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına da yenilik denilmektedir.

Patent nasıl alınır

Söz konusu kararı verirken kavramlar bölümünde patent ve faydalı model koruması arasındaki farkların özetlendiği tablodaki hususlara dikkat etmeniz yararlı olacağınız belirtmek gerekir. Başvurunuzu patent vekili aracılığıyla yapıp yapmayacağınıza karar vermeniz gerecektir. Patent nasıl alınır ile koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve belirli süreler boyunca koruma devam etmektedir. Patent nasıl alınır sistemini sorgulamak için ülkemizde korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcut olarak çalışmaktadır. İncelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlemesi yapılmamaktadır. Patent nasıl alınır ile kriterleri yenilik buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliği söz konusu olmaktadır. Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına da yenilik denilmektedir. Patent nasıl alınır ile her patent ya da faydalı model sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlamaktadır. Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa koruma istenen ülkelere de başvuru yapılması gerektiğini belirtmek gerekmektedir. Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağladığı söylemek mümkün olmaktadır. Patent nasıl alınır buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup başkalarına devri mümkün olmaktadır. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı bunlara müştereken ait olduğunu söyleyebiliriz. Patent nasıl alınır diye kendinize bir soru sorduysanız biz size hemen cevabını verelim. Patent nasıl alınır ile patent almak için ilk başvuran kişi aksi sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının sahibi olacağını belirtmek gerekmektedir. Patent nasıl alınır ile buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu yapmadan bazı hususlara dikkat etmeniz gerekecektir. Bu hususlar ile ilgili detaylı bilgiliyi firmamız olan yöntem patent firmamız ile iletişime geçerek detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Patent nasıl alınır

Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerektiğini de ek olarak hatırlatmakta fayda olacağını düşünüyoruz. Ayrıca buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmek gerekir. Buluşunuz için patent nasıl alınır? Faydalı model başvurusu mu yapacağınıza karar vermeniz gerekecektir.