Online Marka Sorgulama
1 Step 1
Online Marka Sorgulama
Sorgulamak istediğiniz marka adını yazınız...Sorgalamak istediğiniz marka adını yazınız...
Kategori Seçiniz
Ad Soyad
Telefon
Previous
Next

Marka tescil Nedir ?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka Tescil Süreçleri

Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yapılan başvuruyu müteakip 3-4 aylık “Ön İnceleme” süresi vardır. Bu süre sonunda markamızın ön incelemeden olumlu bir şekilde geçmesi halinde 3 aylık “Bülten” süresi başlar. 3 aylık bülten süresi içerisinde markamıza, benzer Marka tescil hak sahibi tarafından herhangi bir itiraz gelmemesi halinde markamız için tescil kararı ilan edilir. Bülten sürecini bitiren markamızın, yaklaşık 2 aylık “Belgelendirme” süreci sonunda, Tescil Belgesi elimize ulaşır. Ancak başvuru yapıldığı andan itibaren koruma başlar. Markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir koruma altına alınırlar. Bu sürenin bitiminde markaların yenilenmesi gerekir. Yenileme işlemleri de kendi arasında süresi içerisinde –normal- yenileme ve cezalı yenileme olarak ikiye ayrılır.

Marka tescil Takip

Bugün birçok firma, faaliyet gösterdikleri alanda markalarını tescil ettirerek yasal koruma haklarına sahip olmaktadır. Ancak tescilli markaların takip edilmemesi, benzer markaların piyasaya sürülmesi ve hatta tescil ettirilebilmesi sonuçlarına yol açabilmektedir. Tescilli markanıza benzer görülebilecek olmasına rağmen Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan marka ya da markalara, yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içerisinde markanızın taklitlerini iptal ettirmemeniz uzun ve maliyetli dava süreçleriyle hakkınızı korumaya çalışmanız anlamına gelecektir. Marka tescil takip hizmeti alan hak sahipleri tespiti yapılan markalara zamanında itiraz ederek haklarını korumaktadırlar.

Tescilli markayı kullanmama sonucu iptal

Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Bu gibi durumlarda iptal yetkisi yetkili mahkemelere aittir.

Yurt Dışı Marka Tescili

Markalar, hangi ülkelerde tescil edilmişse o ülkede korunur. Özellikle ihracat yapan firmalar ihracat yaptıkları ülkelerde markalarını tescil ettirmek durumundadırlar. Tüm dünyada geçerli olan bir tescil sitemi bulunmamaktadır. Türkiye’nin yararlanabildiği iki toplu marka tescil sitemi bulunmaktadır.

Topluluk Markası, tek başvuru ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tescil olanağı sağlar. Koruma süresi 10 yıldır. Bir ülkedeki Marka tescil red kararı diğer ülkeleri de bağlar.

Madrid Protokolü, tek başvuru ile yaklaşık olarak 97 ülkede tescil olanağı sağlar. Çıkış yapılan ülkede çıkış yapılan markanın tescili olma zorunluluğu bulunmaktadır. Koruma süresi 10 yıldır. Bir ülkedeki marka red kararı sadece o ülkeyi bağlar diğer ülkeleri etkilemez.

Yukarıda belirtilen sistemlere dahil olmayan ülkelerde tek tek Marka tescil başvurusu yapılması gerekmektedir.

Strateji yapmak temel olarak bir rasyonel sistem oluşturmaktadır. Logo ve isim ürün kullanıcıları ve çeşitli sosyal aktivitelerin etkisiyle tüketicinin zihninde bıraktığı etkiden oluşmaktadır. Marka tescil ile bir sektörde işletmelerin rekabetçi üstünlük elde edebilmesi için kullanabileceği genel rekabet stratejileri kullanarak gerçekleştirmektedir.

Marka Tescil

Bu stratejiler maliyet liderliği ürün farklılaştırma ve odaklanma stratejilerinden oluşmaktadır. Söz konusu stratejiler sektördeki rakipleri oyun dışında bırakma yaklaşımlarından oluşmaktadır. Marka tescil genel rekabet stratejilerinden ilki olan maliyet liderliği en anlaşılır olanı olarak belirtmek gerekmektedir. Düşük maliyet liderliği stratejisi marka tescil ile bir işletmenin maliyetlerini bütün rakiplerinden daha aşağıya düşürerek rekabetçi üstünlüğü elde etmeye çalışmasından ortaya çıkmaktadır. Bu stratejinin altında yatan temel düşünce şu şekilde olmaktadır. Daha fazla değer yaratarak bir işletme bu fazla değerin bir kısmını düşük fiyatlar şeklinde müşterilere yansıtarak pazar payını ve karlarını arttırdığını söylemek mümkün olmaktadır. Marka tescil ile genel rekabet stratejilerinden üçüncüsü, odaklanma stratejisinden de geçmektedir. Bu strateji diğer iki stratejiden faaliyet alanının kapsamı açısından farklılık gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır. Marka tescil ile odaklaşma stratejisi belirli bir pazar bölümünün beklentilerini karşılamada uzmanlaşmanın avantajlarından yararlanma esasına dayandığını söylemek mümkün olmaktadır. Değişebilmek ve bu değişimleri yönetebilmek önemli bir görev olduğunu da hatırlatmak gerekir. Başka işletmeler tarafından değişime zorlanmaktansa değişimin önünde olmak, değişimi gerçekleştirmek temel adımlar olarak bilinmektedir. Marka tescil bu nedenle işletmeler açısından önemli olan mevcut rekabet kuralları üzerinde değil geleceğin rekabeti üzerinde durulması gereğinden kaynaklanmaktadır.

Marka Tescil

Marka tescil ile şirketinizin ayakta kalması ve varlığını sürdürmesi adına ilk adımı içinde bulunduğu sektörün yapısının geleceğini önceden görmeye çalışmaktan geçmektedir. Marka tescil ile geleneksel bakış açısıyla rekabet etmek stratejiler geliştirmek günümüz rekabet koşullarında mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Marka tescil geleneksel rekabet stratejileri erozyona mahkum kalacağını gözlemlerimiz sonucunda rahatlıkla söyleyebilir, sizlerinde markalaşma konusunda size yardımcı olabilir ayrıca destek sağlayabiliriz. Geleceğin fırsatları ve zorlukları hakkında iyi düşünülmüş bir çerçeve oluşturmayan ve farklı bir bakış açısı işletmelerin yollarına devam edemeyeceklerini söylemek daha doğru ve sağlıklı olacaktır.

marka tescili ile şirketlerinizin ayakta kalabilmelerinin yanı sıra varlığını koruması adına ilk adımı içinde bulunduğu sektörün yapısının geleceğini önceden görmeye çalışmaktan geçmektedir. marka tescili ile geleneksel bakış açısıyla rekabet etmek stratejiler geliştirmek günümüz rekabet koşullarında mümkün olmadığını söyleyebiliriz. marka tescili geleneksel rekabet stratejileri erozyona mahkum kalacağını gözlemlerimiz sonucunda rahatlıkla söyleyebilir, sizlerinde markalaşma konusunda size yardımcı olabilir ayrıca destek sağlayabiliriz.

marka tescili

Geleceğin fırsatları ve zorlukları hakkında iyi düşünülmüş bir çerçeve oluşturmayan ve farklı bir bakış açısı işletmelerin yollarına devam edemeyeceklerini söylemek mümkün olabilmektedir. Strateji yapmak temel olarak bir rasyonel sistem oluşturmaktadır. Logo ve isim ürün kullanıcıları ve çeşitli sosyal aktivitelerin etkisiyle tüketicinin zihninde bıraktığı etkiden oluşmaktadır. marka tescili ile bir sektörde işletmelerin rekabetçi üstünlük elde edebilmesi için kullanabileceği genel rekabet stratejileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu stratejiler maliyet liderliği ürün farklılaştırma ve odaklanma stratejilerinden oluşmaktadır. Söz konusu stratejiler sektördeki rakipleri oyun dışında bırakma yaklaşımlarından oluşmaktadır. marka tescili genel rekabet stratejilerinden ilki olan maliyet liderliği en anlaşılır olanı olarak belirtmek gerekmektedir. Düşük maliyet liderliği stratejisi marka tescili ile bir işletmenin maliyetlerini bütün rakiplerinden daha aşağıya düşürerek rekabetçi üstünlüğü elde etmeye çalışmasından ortaya çıkmaktadır. Bu stratejinin altında yatan temel düşünce şu şekilde olmaktadır.

marka tescili

Daha fazla değer yaratarak bir işletme bu fazla değerin bir kısmını düşük fiyatlar şeklinde müşterilere yansıtarak pazar payını ve karlarını arttırdığını söylemek mümkün olmaktadır. marka tescili ile genel rekabet stratejilerinden üçüncüsü, odaklanma stratejisinden de geçmektedir. Bu strateji diğer iki stratejiden faaliyet alanının kapsamı açısından farklılık gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır. marka tescili ile odaklaşma stratejisi belirli bir pazar bölümünün beklentilerini karşılamada uzmanlaşmanın avantajlarından yararlanma esasına dayandığını söylemek mümkün olmaktadır. Değişebilmek ve bu değişimleri yönetebilmek önemli bir görev olduğunu da hatırlatmak gerekir. Başka işletmeler tarafından değişime zorlanmaktansa değişimin önünde olmak, değişimi gerçekleştirmek temel adımlar olarak bilinmektedir. marka tescili bu nedenle işletmeler açısından önemli olan mevcut rekabet kuralları üzerinde değil geleceğin rekabeti üzerinde durulması gereğinden kaynaklanmaktadır.

marka tescili sorgulama genel rekabet stratejilerinden ilki olan maliyet liderliği en anlaşılır olanı olarak belirtmek gerekmektedir.

Düşük maliyet liderliği stratejisi marka tescili sorgulama ile bir işletmenin maliyetlerini bütün rakiplerinden daha aşağıya düşürerek rekabetçi üstünlüğü elde etmeye çalışmasından ortaya çıkmaktadır. Bu stratejinin altında yatan temel düşünce şu şekilde olmaktadır. Daha fazla değer yaratarak bir işletme bu fazla değerin bir kısmını düşük fiyatlar şeklinde müşterilere yansıtarak pazar payını ve karlarını arttırdığını söylemek mümkün olmaktadır. marka tescili sorgulama ile genel rekabet stratejilerinden üçüncüsü, odaklanma stratejisinden de geçmektedir. Bu strateji diğer iki stratejiden faaliyet alanının kapsamı açısından farklılık gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır.

marka tescili sorgulama ile odaklaşma stratejisi belirli bir pazar bölümünün beklentilerini karşılamada uzmanlaşmanın avantajlarından yararlanma esasına dayandığını söylemek mümkün olmaktadır. Değişebilmek ve bu değişimleri yönetebilmek önemli bir görev olduğunu da hatırlatmak gerekir. Başka işletmeler tarafından değişime zorlanmaktansa değişimin önünde olmak, değişimi gerçekleştirmek temel adımlar olarak bilinmektedir. marka tescili sorgulama bu nedenle işletmeler açısından önemli olan mevcut rekabet kuralları üzerinde değil geleceğin rekabeti üzerinde durulması gereğinden kaynaklanmaktadır.

marka tescili sorgulama

marka tescili sorgulama ile şirketlerinizin ayakta kalabilmelerinin yanı sıra varlığını koruması adına ilk adımı içinde bulunduğu sektörün yapısının geleceğini önceden görmeye çalışmaktan geçmektedir. marka tescili sorgulama ile geleneksel bakış açısıyla rekabet etmek stratejiler geliştirmek günümüz rekabet koşullarında mümkün olmadığını söyleyebiliriz. marka tescili sorgulama geleneksel rekabet stratejileri erozyona mahkum kalacağını gözlemlerimiz sonucunda rahatlıkla söyleyebilir, sizlerinde markalaşma konusunda size yardımcı olabilir ayrıca destek sağlayabiliriz. Geleceğin fırsatları ve zorlukları hakkında iyi düşünülmüş bir çerçeve oluşturmayan ve farklı bir bakış açısı işletmelerin yollarına devam edemeyeceklerini söylemek mümkün olabilmektedir. Strateji yapmak temel olarak bir rasyonel sistem oluşturmaktadır.

marka tescili sorgulama

Logo ve isim ürün kullanıcıları ve çeşitli sosyal aktivitelerin etkisiyle tüketicinin zihninde bıraktığı etkiden oluşmaktadır. marka tescili sorgulama ile bir sektörde işletmelerin rekabetçi üstünlük elde edebilmesi için kullanabileceği genel rekabet stratejileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu stratejiler maliyet liderliği ürün farklılaştırma ve odaklanma stratejilerinden oluşmaktadır. Söz konusu stratejiler sektördeki rakipleri oyun dışında bırakma yaklaşımlarından oluşmaktadır.

Geleceğin fırsatları ve zorlukları hakkında iyi düşünülmüş bir çerçeve oluşturmayan ve farklı bir bakış açısı işletmelerin yollarına devam edemeyeceklerini söylemek mümkün olabilmektedir. Strateji yapmak temel olarak bir rasyonel sistem oluşturmaktadır. Logo ve isim ürün kullanıcıları ve çeşitli sosyal aktivitelerin etkisiyle tüketicinin zihninde bıraktığı etkiden oluşmaktadır. marka tescil sorgulama ile bir sektörde işletmelerin rekabetçi üstünlük elde edebilmesi için kullanabileceği genel rekabet stratejileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu stratejiler maliyet liderliği ürün farklılaştırma ve odaklanma stratejilerinden oluşmaktadır.

marka tescil sorgulama

Söz konusu stratejiler sektördeki rakipleri oyun dışında bırakma yaklaşımlarından oluşmaktadır. marka tescil sorgulama genel rekabet stratejilerinden ilki olan maliyet liderliği en anlaşılır olanı olarak belirtmek gerekmektedir. Düşük maliyet liderliği stratejisi marka tescil sorgulama ile bir işletmenin maliyetlerini bütün rakiplerinden daha aşağıya düşürerek rekabetçi üstünlüğü elde etmeye çalışmasından ortaya çıkmaktadır. Bu stratejinin altında yatan temel düşünce şu şekilde olmaktadır. Daha fazla değer yaratarak bir işletme bu fazla değerin bir kısmını düşük fiyatlar şeklinde müşterilere yansıtarak pazar payını ve karlarını arttırdığını söylemek mümkün olmaktadır. marka tescil sorgulama ile genel rekabet stratejilerinden üçüncüsü, odaklanma stratejisinden de geçmektedir. Bu strateji diğer iki stratejiden faaliyet alanının kapsamı açısından farklılık gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır. marka tescil sorgulama ile odaklaşma stratejisi belirli bir pazar bölümünün beklentilerini karşılamada uzmanlaşmanın avantajlarından yararlanma esasına dayandığını söylemek mümkün olmaktadır.

marka tescil sorgulama

Değişebilmek ve bu değişimleri yönetebilmek önemli bir görev olduğunu da hatırlatmak gerekir. Başka işletmeler tarafından değişime zorlanmaktansa değişimin önünde olmak, değişimi gerçekleştirmek temel adımlar olarak bilinmektedir. marka tescil sorgulama bu nedenle işletmeler açısından önemli olan mevcut rekabet kuralları üzerinde değil geleceğin rekabeti üzerinde durulması gereğinden kaynaklanmaktadır. marka tescil sorgulama ile işletmeler açısından ayakta kalabilmenin ve varlığını sürdürebilmenin ilk adımı içinde bulunduğu sektörün yapısının geleceğini önceden görmeye çalışmaktan geçmektedir. marka tescil sorgulama ile geleneksel bakış açısıyla rekabet etmek stratejiler geliştirmek günümüz rekabet koşullarında mümkün olmadığını söyleyebiliriz. marka tescil sorgulama geleneksel rekabet stratejileri erozyona mahkum kalacağını gözlemlerimiz sonucunda rahatlıkla söyleyebilir, sizlerinde markalaşma konusunda size yardımcı olabilir ayrıca destek sağlayabiliriz.

Marka Başvuru

Logo ve isim ürün kullanıcıları ve çeşitli sosyal aktivitelerin etkisiyle tüketicinin zihninde bıraktığı etkiden oluşmaktadır. marka başvuru ile bir sektörde işletmelerin rekabetçi üstünlük elde edebilmesi için kullanabileceği genel rekabet stratejileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu stratejiler maliyet liderliği ürün farklılaştırma ve odaklanma stratejilerinden oluşmaktadır. Söz konusu stratejiler sektördeki rakipleri oyun dışında bırakma yaklaşımlarından oluşmaktadır. marka başvuru genel rekabet stratejilerinden ilki olan maliyet liderliği en anlaşılır olanı olarak belirtmek gerekmektedir. Düşük maliyet liderliği stratejisi marka başvuru ile bir işletmenin maliyetlerini bütün rakiplerinden daha aşağıya düşürerek rekabetçi üstünlüğü elde etmeye çalışmasından ortaya çıkmaktadır. Bu stratejinin altında yatan temel düşünce şu şekilde olmaktadır. Maliyetlerini rakiplerinden daha aşağıya düşürerek daha fazla değer yaratan bir işletme bu fazla değerin bir kısmını düşük fiyatlar şeklinde müşterilere yansıtarak pazar payını ve karlarını arttırdığını söylemek mümkün olmaktadır. marka başvuru ile genel rekabet stratejilerinden üçüncüsü, odaklanma stratejisinden de geçmektedir. Bu strateji diğer iki stratejiden faaliyet alanının kapsamı açısından farklılık gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır. marka başvuru ile odaklaşma stratejisi belirli bir pazar bölümünün beklentilerini karşılamada uzmanlaşmanın avantajlarından yararlanma esasına dayandığını söylemek mümkün olmaktadır. Değişebilmek ve bu değişimleri yönetebilmek önemli bir görev olduğunu da hatırlatmak gerekir. Başka işletmeler tarafından değişime zorlanmaktansa değişimin önünde olmak, değişimi gerçekleştirmek temel adımlar olarak bilinmektedir. marka başvuru bu nedenle işletmeler açısından önemli olan mevcut rekabet kuralları üzerinde değil geleceğin rekabeti üzerinde durulması gereğinden kaynaklanmaktadır. marka başvuru ile işletmeler açısından ayakta kalabilmenin ve varlığını sürdürebilmenin ilk adımı içinde bulunduğu sektörün yapısının geleceğini önceden görmeye çalışmaktan geçmektedir. marka başvuru ile geleneksel bakış açısıyla rekabet etmek stratejiler geliştirmek günümüz rekabet koşullarında mümkün olmadığını söyleyebiliriz. marka başvuru geleneksel rekabet stratejileri erozyona mahkum kalacağını gözlemlerimiz sonucunda rahatlıkla söyleyebilir, sizlerinde markalaşma konusunda size yardımcı olabilir ayrıca destek sağlayabiliriz. Geleceğin fırsatları ve zorlukları hakkında iyi düşünülmüş bir çerçeve oluşturmayan ve farklı bir bakış açısı işletmelerin yollarına devam

marka başvuru

edemeyeceklerini söylemek mümkün olabilmektedir. Strateji yapmak temel olarak bir rasyonel sistem oluşturmaktadır.

marka tescil başvuru geleneksel rekabet stratejileri erozyona mahkum kalacağını gözlemlerimiz sonucunda rahatlıkla söyleyebilir, sizlerinde markalaşma konusunda size yardımcı olabilir ayrıca destek sağlayabiliriz.

Marka tescil başvuru

Geleceğin fırsatları ve zorlukları hakkında iyi düşünülmüş bir çerçeve oluşturmayan ve farklı bir bakış açısı işletmelerin yollarına devam edemeyeceklerini söylemek mümkün olabilmektedir. Strateji yapmak temel olarak bir rasyonel sistem oluşturmaktadır. Logo ve isim ürün kullanıcıları ve çeşitli sosyal aktivitelerin etkisiyle tüketicinin zihninde bıraktığı etkiden oluşmaktadır. marka tescil başvuru ile bir sektörde işletmelerin rekabetçi üstünlük elde edebilmesi için kullanabileceği genel rekabet stratejileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu stratejiler maliyet liderliği ürün farklılaştırma ve odaklanma stratejilerinden oluşmaktadır. Söz konusu stratejiler sektördeki rakipleri oyun dışında bırakma yaklaşımlarından oluşmaktadır. marka tescil başvuru genel rekabet stratejilerinden ilki olan maliyet liderliği en anlaşılır olanı olarak belirtmek gerekmektedir. Düşük maliyet liderliği stratejisi marka tescil başvuru ile bir işletmenin maliyetlerini bütün rakiplerinden daha aşağıya düşürerek rekabetçi üstünlüğü elde etmeye çalışmasından ortaya çıkmaktadır. Bu stratejinin altında yatan temel düşünce şu şekilde olmaktadır. Daha fazla değer yaratarak bir işletme bu fazla değerin bir kısmını düşük fiyatlar şeklinde müşterilere yansıtarak pazar payını ve karlarını arttırdığını söylemek mümkün olmaktadır. marka tescil başvuru ile genel rekabet stratejilerinden üçüncüsü, odaklanma stratejisinden de geçmektedir. Bu strateji diğer iki stratejiden faaliyet alanının kapsamı açısından farklılık gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır. marka tescil başvuru ile odaklaşma stratejisi belirli bir pazar bölümünün beklentilerini karşılamada uzmanlaşmanın avantajlarından yararlanma esasına dayandığını söylemek mümkün olmaktadır. Değişebilmek ve bu değişimleri yönetebilmek önemli bir görev olduğunu da hatırlatmak gerekir. Başka işletmeler tarafından değişime zorlanmaktansa değişimin önünde olmak, değişimi gerçekleştirmek temel adımlar olarak bilinmektedir. marka tescil başvuru bu nedenle işletmeler açısından önemli olan mevcut rekabet kuralları üzerinde değil geleceğin rekabeti üzerinde durulması gereğinden kaynaklanmaktadır.

marka tescil başvuru

şirketin varlığını sürdürebilmesi ve ilk adımı içinde bulunduğu sektörün yapısının geleceğini önceden görmeye çalışmaktan geçmektedir. marka tescil başvuru ile geleneksel bakış açısıyla rekabet etmek stratejiler geliştirmek günümüz rekabet koşullarında mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

marka sorgulama ile işletmeler açısından ayakta kalabilmenin ve varlığını sürdürebilmenin ilk adımı içinde bulunduğu sektörün yapısının geleceğini önceden görmeye çalışmaktan geçmektedir. marka sorgulama ile geleneksel bakış açısıyla rekabet etmek stratejiler geliştirmek günümüz rekabet koşullarında mümkün olmadığını söyleyebiliriz. marka sorgulama geleneksel rekabet stratejileri erozyona mahkum kalacağını gözlemlerimiz sonucunda rahatlıkla söyleyebilir, sizlerinde markalaşma konusunda size yardımcı olabilir ayrıca destek sağlayabiliriz.

Marka sorgulama

Geleceğin fırsatları ve zorlukları hakkında iyi düşünülmüş bir çerçeve oluşturmayan ve farklı bir bakış açısı işletmelerin yollarına devam edemeyeceklerini söylemek mümkün olabilmektedir. Strateji yapmak temel olarak bir rasyonel sistem oluşturmaktadır. Logo ve isim ürün kullanıcıları ve çeşitli sosyal aktivitelerin etkisiyle tüketicinin zihninde bıraktığı etkiden oluşmaktadır. marka sorgulama ile bir sektörde işletmelerin rekabetçi üstünlük elde edebilmesi için kullanabileceği genel rekabet stratejileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu stratejiler maliyet liderliği ürün farklılaştırma ve odaklanma stratejilerinden oluşmaktadır. Söz konusu stratejiler sektördeki rakipleri oyun dışında bırakma yaklaşımlarından oluşmaktadır. marka sorgulama genel rekabet stratejilerinden ilki olan maliyet liderliği en anlaşılır olanı olarak belirtmek gerekmektedir. Düşük maliyet liderliği stratejisi marka sorgulama ile bir işletmenin maliyetlerini bütün rakiplerinden daha aşağıya düşürerek rekabetçi üstünlüğü elde etmeye çalışmasından ortaya çıkmaktadır. Bu stratejinin altında yatan temel düşünce şu şekilde olmaktadır. Daha fazla değer yaratarak bir işletme bu fazla değerin bir kısmını düşük fiyatlar şeklinde müşterilere yansıtarak pazar payını ve karlarını arttırdığını söylemek mümkün olmaktadır. marka sorgulama ile genel rekabet stratejilerinden üçüncüsü, odaklanma stratejisinden de geçmektedir. Bu strateji diğer iki stratejiden faaliyet alanının kapsamı açısından farklılık gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır. marka sorgulama ile odaklaşma stratejisi belirli bir pazar bölümünün beklentilerini karşılamada uzmanlaşmanın avantajlarından yararlanma esasına dayandığını söylemek mümkün olmaktadır.

marka sorgulama

Değişebilmek ve bu değişimleri yönetebilmek önemli bir görev olduğunu da hatırlatmak gerekir. Başka işletmeler tarafından değişime zorlanmaktansa değişimin önünde olmak, değişimi gerçekleştirmek temel adımlar olarak bilinmektedir. marka sorgulama bu nedenle işletmeler açısından önemli olan mevcut rekabet kuralları üzerinde değil geleceğin rekabeti üzerinde durulması gereğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.